sunnuntai 7. toukokuuta 2017

29.-30.04. Jump Seminar / Hyppykliniikkakoulutus

Last weekend was rewarding.  Together with Brie I participated in a jump seminar held at our current club by the well-known Vappu Alatalo.  Vappu is an adept of the famous American Susan Salo and she teaches dogs to jump according to Salo's methodology.

The size, shape and development of a dog's body and a dog's temper are all inherited qualities but the skill to jump is something you learn.  When I am doing agility I want my dogs to use their bodies in the best possible and right way, which means I want to learn how to train them to make safe jumps with a correct balance and a good technique.   

We love to go fast in agility but, as Vappu told us, it's not always the "fast and furious" dogs that are the fastest if they are jumping with a bad technique.  Many times it means that we see legs spinning like Ferrari wheels but jumps are too long, the push offs are too close or too far from the obstacle, the landings are not in balance and the dog compensates it by making a wider turn which kills time.  A safe jump technique saves the body and also makes the self confidence grow, because with the right skills the dog does less mistakes which minimizes the risk of damages.

Brie got to do several different jump exercises during the weekend and Vappu studied how Brie used her body, how she read heights, depths and lengths of the obstacles in the set in front of her.  Brie jumps naturally very well, her hind legs are doing a great job but Vappu wished Brie to round her back more during the jump.  This is not an unusual problem among smaller breeds, because the back remains flat when the dog is rising its head to make eye contact with its owner.  Therefore it's of importance that an agility dog is focused on the obstacle and not on its handler, because a dog looking at its handler jumps in an unbalanced and undesirable way.

In Brie's case the problem is mainly due to our practicing obedience, because in agility Brie is very focused on the obstacles.  By the back exercises I have got from Vappu, I hope to achieve a more active back for Brie and also to be able to develop her already good jump technique even further.  Being a quite young dog and still inexperienced agility dog Brie also has got tendency to rise her rear a bit while jumping.  According to Vappu this is a "normal beginner's behaviour" and it will disappear with time. 

Vappu is coming back in September for her Jump Seminar Part Two and of course I am ready to participate with Brie again.  I am eager to learn more and also to practice what I have been fed during a splendid weekend with agility friends.

Brie and Vappu Alatalo's jump exercises.


Brie ja Vappu Alatalon hyppyharjoituksia.

Viime viikonloppu oli todella palkitseva.  Osallistuimme Brien kanssa nykyisen seuramme järjestämään Vappu Alatalon hyppyseminaariin.  Vappu on yhdysvaltalainen Susan Salon oppilaisiin ja opettaa koiria hyppäämään Salon menetelmien mukaan.

Koiran koko, muoto ja kehitys sekä luonne ovat kaikki perittyjä ominaisuuksia, mutta hyppytekniikka on jotain mikä on opittua.  Agilitya tehdessä haluan koirani käyttävän kroppaansa parhaalla mahdollisessa tavalla, tämä tarkoittaa, että haluan oppia opettaa koirani tekemään hypyt turvallisesti hyvällä tasapainolla ja oikealla tekniikalla.

Pidämme vauhdista agilityssa mutta, kuten Vappu totesi, "nopeat ja raivopäiset" koirat eivät aina ole nopeimpia jos hyppytekniikka on huono.  Monesti tämä tarkoittaa, että jalat käyvät kuin Ferrari pyörät, mutta hypyt ovat liian pitkiä, ponnistuspaikka liian lähellä tai kaukana esteestä, laskeutuminen ei ole tasapainossa ja koira korjaa sen laajemmalla kaarroksella mikä vie aikaa.  Turvallinen hyppytekniikka säästää koiraa ja samalla lisää sen itseluottamusta, koska oikeilla taidoilla koira tekee vähemmän virheitä mikä minimoi riskit vahingoihin.

Brie teki useita erilaisia hyppyharjoituksia viikonlopun aikana ja Vappu tarkkaili miten Brie käytti kroppaansa, luki edessä olevien esteyhdistelmien korkeuksia, syvyyttä ja pituutta.  Brie hyppää luonnostaan hyvin, takajalat tekevät hyvää työtä, mutta Vappu toivoi Brien pyöristävän selkäänsä enemmän hypätessään.  Tämä ongelma on melko yleinen pienillä roduilla, koska selkä pysyy suorana sen nostaessa päätään katsoessaan ohjaajaa.  Tämän takia on tärkeää, että agilitykoira keskittyy edessä olevaan esteeseen eikä ohjaajaan, koska koiran katsoessa ohjaajaa hypätessään se on ei toivotuissa epätasapainossa.

Brie on hyvin keskittynyt suorittamiseen, mutta Vapulta saamani ohjeen mukaan toivon saavani Brien käyttämään aktiivisemmin selkäänsä agilityssa ja kehittävän vielä jo hyvää tekniikkaansa.  Brie on vielä nuori ja kokematon agilitykoira ja sillä on taipumus nosta takapuoli hieman liian ylöspäin hypätessään.  Vapun mukaan tämä on "normaalia aloittelijan käytöstä" joka katoaa ajan myötä.

Vappu tulee taas kouluttamaan syyskuussa hyppyseminarin kakkososaa ja osallistun tietysti Brien kanssa.  Olen innokas oppimaan lisää ja myös harjottelemaan kaikkea saamiani harjoitteita joita saimme agility-ystävien kanssa erinomaisen viikonlopun aikana.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti