sunnuntai 23. huhtikuuta 2017

22.04. Happy Birthday Brie! / Hyvää Syntymäpäivää Brie!

Time flies and all of a sudden you find out your puppy is not a puppy anymore.  My lovely Brie has turned two years and my sweet cuddly puppy has become an even sweeter cuddlier adult.  Brie is everything I have dreamed of.  She's energy and love in the same package but also a faithful friend waiting patiently when I am doing my household chores.  Brie is an amazing dog, social and active.  She's the perfect companion and I hope to have her still for many years by my side.

My black diamond - O'Brie of the Scheepdog Jumpers.

Minun musta timanttini - O'Brie of the Scheepdog Jumpers.

Aika rientää ja yhtäkkiä huomaat ettei pentusi ole enää pentu.  Minun ihana Brie täytti kaksi vuotta ja söpöstä pennusta on tullut vieläkin ihanampi aikuinen.  Brie on kaikkea mistä olen aina uneksinut.  Samassa pakkauksessa on energiaa ja rakkautta, mutta myös uskollinen ystävä joka kärsivällisesti odottaa kun teen kotityöt.  Brie on uskomaton koira, sosiaalinen ja aktiivinen.  Se on täydellinen kumppani ja toivon sen olevan vierelläni vielä todella monia vuosia.

sunnuntai 16. huhtikuuta 2017

14.04. Non-Official Dog Show / Match Show

It's quite well-known that Pasi is not at all fond of dog shows but he's kind and comes along, because he knows how much it means to me.  I have never had a perfect show dog though I dream of it a lot.  My dogs have all been judged EXC (Excellent) but that's it.  I have never been in the top four competition in an official dog show so therefore the non-official shows have become valuable compensations for me.  Usually our dogs have succeeded more or less at such events.  This time it was Kuura's turn to shine in the show ring.

The purpose with the current show was to support a talented young handler from our area and her trip to the Agility European Open Junior competitions (EOJ 2017) in Luxembourg in July.  For the sake of a good cause I signed three of our dogs up for a ring adventure - Della, Kuura and Brie.

At a match show the dogs compete in pairs and the judge hands out a red or a blue ribbon to each contestant.  The red ribbon goes to the the winner of the duel.  This time Della was rewarded with the blue ribbon while Kuura and Brie both enjoyed red ones.  After the duels all the red ribbon dogs compete against each other and the same goes for the dogs awarded with the blue ribbon.  The winner of each group, that is the winners from large adult dogs red and blue, small adult dogs red and blue and puppies large and small breeds red and blue, will continue to the final contest, the Best In Show.

Kuura got it all right in the ring for small adult dogs and won the heart of the so important judge.  The other contestants, including Della and Brie, had no chances this day.  It was all Kuura's show and it was with joy I saw her win the red ribbon group.  

There were eight lovely dogs, all of different breeds, in the final competition and the two judges had some really nice pondering to do.  All the dogs in the Best In Show were very good representatives of their breeds, they moved and behaved well.  Pasi did an excellent job and showed Kuura so well they came in third, which isn't bad of a handler that is not at all keen on dog shows!  What a great day!

Kuura, the beauty of our team.


Kuura, tiimimme kaunotar.

On yleisesti tiedetty, ettei Pasi ole mikään koiranäyttelyiden ystävä, mutta hän on kiltti ja tulee mukaan, koska tietää miten paljon ne merkitsevät minulle.  Minulla ei ole koskaan ollut täydellistä näyttelykoiraa vaikka olen sellaisesta paljon haaveillut.  Koirani on aina arvosteltu ERI (Erinomainen) ja se siitä.  Virallisissa koiranäyttelyissä en ole koskaan ollut neljän parhaan joukossa joten siksi mätsäreistä on tullut tärkeä korvike minulle.  Koiramme menestyvät usein miten enemmän tai vähemmän niissä.  Tällä kertaa oli Kuuran vuoro loistaa kehässä.

Tämän kertaisen match show:n tarkoitus oli tukea paikallisen nuoren ohjaajan Agility European Open Junior (EOJ 2017) kisamatkaa Luxenburgiin heinäkuussa.  Hyvän asian puolesta ilmoitin tapahtumaan kolme koiraa - Dellan, Kuuran ja Brien.

Match Showssa koirat kisaavat pareittain ja tuomari jakaa toiselle punaisen ja toiselle sinisen nauhan.  Punaisen nauhan saaja on parin voittaja.  Tällä kertaa Della sai sinisen nauhan kun taas Kuura ja Brie saivat punaisen nauhan.  Parikilpailun jälkeen punaisen nauhan saaneet kisaavat toisiaan vastaan ja samoin sinisen nauhan saaneet.  Jokaisen ryhmän voittaja, isojen aikuisten, pienten aikuisten punainen ja sininen, samoin kuin isojen rotujen ja pienten rotujen pentujen punaisten ja sinisten ryhmien voittajat, jatkavat finaaliin eli Best in Showhun.

Kuura pärjäsi hyvin pienten aikuisten ryhmässä ja mielytti eniten tuomaria.  Muilla kilpailijoilla, Della ja Brie mukaan lukien, ei ollut mahdollisuuksia.  Kisa oli Kuuran showta ja oli ilo nähdä sen voittavan punaisten ryhmän.  

Loppukilpailussa oli kahdeksan eri rotuista hienoa koiraa ja kahdella tuomarilla oli mukavaa ratkottavaa sijoituksissa.  Kaikki Best in Show:n koirat olivat rotunsa hienoja edustajia, ne liikkuivat ja käyttäytyivät hienosti.  Pasi esitti Kuuran niin hienosti, että sijoittuivat kolmanneksi, mikä ei ollut ollenkaan hullummin esittäjältä joka ei pidä koiranäyttelyistä!  Mikä hieno päivä!.

sunnuntai 9. huhtikuuta 2017

02.04. Non-official obedience trial / Möllitoko

Last Sunday we participated in a non-official obedience trial in Pori.  It was a very challenging day in many ways.  The field for the trial was soaking wet after the heavy showers of rain the day before.  The outdoor field brought new experiences by exciting scents that especially captured the noses of the more unskilled and younger dogs.  Brie for example just couldn't resist to taste the small brown pearls left on the ground by a generous city rabbit.  The noise of the vivid traffic from the street nearby also added its own spice to the trial.

Della was the first one of our dogs to show her skills in the ring and she really surprised me in the Open Class.  Della scored 256 points, which would have been an approved result in an official trial.  There were seven dogs in the class and Della came in third so I was happily satisfied.

Brie took part in the Novice Class and scored 152 points.  To be approved she should have needed 160 points.  Brie got top scores in 6 of her 7 exercises but due to a crazy moment of joy when she should stay down for a minute we lost 40 points!  The handsome Lancashire Heeler boy lying next to her was just too lovely to ignore.

Kuura was the true star of our team this day.  She took part in the same class as Brie that is in the Novice Class.  The teamwork between Kuura and Pasi was so nice to watch.  Kuura stayed calm and she concentrated through the whole trial.  There's no wonder they got top scores (190 points out of 200) and were placed second best of eleven contestants.

Three small stars on a grey day.

Harmaan päivän kolme pientä tähteä.

Osallistuimme viime sunnuntaina epäviralliseen tottelevaisuuskokeeseen Porissa.  Päivä oli haastava monin tavoin.  Koekenttä oli läpimärkä edellisen päivän kaatosateen jäljiltä.  Ulkokenttä toi myös uusia jännitäviä kokemuksia joka vangitsi etenkin nuorien ja kokemattomien koirien neniä.  Esimerkiksi Brie ei voinut vastustaa pienten ruskeiden helmien makua joita paikalle oli jättäneet anteliaan kaupunkijäniksen.  Lähikadun vilkkaan liikenteen melu toi myös oman mausteensa kokeeseen.

Koiristamme ensimmäisenä kehässä näytti taitonsa Della ja hän todella yllätti minut avoimessa luokasssa (AVO).  Della sai 256 pistettä, mikä olisi virallisessa kokeessa ollut hyväksytty tulos.  Luokassa oli seitsemän koiraa ja Dellan sijoitus oli kolmas joten olin hyvin tyytyväinen.

Brie osallistui alokasluokkaan (ALO) ja sai kokoon 152 pistettä.  Hyväksyttyyn tulokseen olisi tarvittu 160 pistettä.  Brie sai huippupisteet 6:sta kaikkiaan 7:stä osa-alueesta, mutta menetti 40 pistettä paikkamakuussa hauskan hullutteluhetken takia!  Komea Lancashire Heeler-poika vieressä oli liian ihana jättää huomiotta.

Teamin päivän todellinen tähti oli Kuura.  Se osallistui samaan alokasluokkaan (ALO) kuin Brie.  Kuuran ja Pasin yhteistyötä oli hieno katsoa.  Kuura pysyi tyynenä ja keskittyi koko kokeen ajan.  Ei ihme, että he saivat huippupisteet (190 pistettä 200:sta pisteestä) ja sijoittui 2. yhdestätoista koirakosta.

sunnuntai 26. maaliskuuta 2017

Dogs and dumbbells / Koirat ja kapulat

If you are following our blog regularly you probably remember the problems I had with Della and the dumbbell in the beginning.  For almost two years I struggled before I got Della to retrieve.  I know it sounds crazy and several people told me to give up, among them a very well-known working dog trainer.  Fortunately my belief in Della was stronger than my disbelief and I continued training with her.  In the very beginning I almost threw a party when Della as much as glanced at the dumbbell.  The day she touched it with her nose we had carnival atmosphere in the air.  Every step forward felt great though it was a very small one.

Clicker training, special treats and a determined and quite persistent owner made it finally work and today Della is retrieving on command.  It's not the most perfect performance with a dumbbell but due to "Della standards" it's a win.

I have always envied Pasi, because what took two years for me to train took only a few minutes for him.  Sometimes Kuura just amazes us.  Retrieving the dumbbell was a piece of cake for her until I discovered that Brie is just as amazing as Kuura.

The only problem I have got with Brie, compared to Della, is that she likes to chew the dumbbell.  She's not keeping it still in her mouth, which is not acceptable.  Luckily I have skilled people around me and I was advised to let Brie retrieve with a heavier dumbbell.  I switched to another bigger dumbbell.  It worked at once and the chewing stopped.

Training dogs never gets dull and the dogs never stop surprising me.

The retrieving members of our team -
Taika, Della, Kuura and Brie.

Meidän tiimin noutajat -
Taika, Della, Kuura ja Brie.

Mikäli seuraat blogiamme säännöllisesti muistat todennäköisesti alkuaikojen Dellan kapulaongelman.  Taistelin Dellan kanssa miltei kaksi vuotta ennen kuin sain sen noutamaan.  Tiedän sen kuullostavan hullulta ja useat ihmiset kehoitti minua luovuttamaan, mukana hyvin tunnettu palveluskoirakouluttaja.  Onneksi uskoni Dellaan oli vahvempi kuin niiden jotka eivät meihin uskoneet ja jatkoin harjoittelua sen kanssa.  Aivan alussa miltei hullaanuin kun Della vain vilkaisikin kapulaan.  Sinä päivänä kun se kosketti sitä nenällään meillä oli todellista juhlan tuntua ilmassa.  Jokainen edistysaskel tuntui mahtavalta vaikka ne olivatkin pieniä.

Naksutinharjoitukset, erikoisherkut ja päättäväisyys sekä melkoisen itsepäinen omistaja sai noudon toimimaan ja nykyään Della noutaa käskystä.  Se ei ole mitenkään täydellinen suoritus, mutta Dellan mittapuulla se on voitto.

Olen aina kadehtinut Pasia, sillä minkä harjoittelu minulta vei kaksi vuotta, vei häneltä vain muutaman minuutin.  Välillä Kuura todella yllättää meidät.  Kapulan nouto oli sille todella helppo tehtävä kunnes tajusin, että Brie on aivan yhtä hämmästyttävä kuin Kuura.

Minun ainoa ongelma Brien kanssa on, että se tahtoo pureksia kapulaa toisin kuin Della.  Se ei pidä kapulaa pureksimatta ja se ei ole hyväksyttävää.  Onneksi minulla on ympärilläni taitavia ihmisiä jotka neuvoivat minua käyttämään Brielle painavampaa kapulaa noudossa.  Vaihdoin siis isompaan kapulaan.  Se toimi heti ja pureminen loppui.

Koirien kouluttaminen ei ole koskaan ikävystyttävää ja ne eivät koskaan lakkaa yllättämästä minua.        

sunnuntai 19. maaliskuuta 2017

Brie running the A-Frame / Brien juoksukontakti A-esteelle

Due to Brie's unfortunate muscle trauma last year I've trained agility quite cautiously with her.  If Brie was to decide, we would probably train a lot more.  Brie just loves to do agility and in her opinion there's only one way to do it, that is the very speedy way.

The trauma related to a muscle on the side of her back made me wait with weaving pole exercises and contacts.  In a way I am quite behind in my schedule compared to some of Brie's buddies which are performing all kinds of agility obstacles perfectly already.  I have not allowed me to feel any stress because of this.  It's hard but Brie is still young and she's such a package I am not willing to take any foolhardy risks or rash decisions because of what others do.

The winter has also limited the possibilities to train regularly especially in our own yard.  Snow has not stopped us but the icy grounds when the temperatures have been bouncing up and down every other day.  We have also had showers of rain at times so it's been quite annoying.

I've decided to go with running contacts on the A-Frame and after having been able to train and also get valuable advice from a skilled member of our new club, the new year has started off very well.  Last Wednesday Brie had her third RC (Running Contact) workout on a full A-Frame and I am really proud of my "cheese girl".  Brie's getting more and more confident in her performance all the time and her leaps are growing more accurate.  We still have a lot of work to do before reaching our final goal but we're gradually getting there.  A big thank you to Tanja, who's been guiding and inspiring me in the RC matter.  I really appreciate the help and assistance I get!

Portrait of Brie by me.
Video by Tanja Nummelin.


Minun ottama muotokuva Briestä.
Video: Tanja Nummelin

Viime vuotisen Brien lihasrevähtymän takia olen harjoitellut sen kanssa varovaisesti.  Jos Brie olisi saanut päättää olisimme varmasti harjoitelleet paljon enemmän.  Brie todella rakastaa agilitya ja sen mielestä on vain yksi tapa tehdä sitä eli täysillä.

Selän lihasrevähtymä sai minut odottamaan keppien ja kontaktien harjoittelua.  Olen tavallaan jäljessä aikataulussani verrattuna joihinkin Brien ystäviin jotka tekevät kaikenlaisia agilityesteitä jo täydellisesti.  En ole antanut sen aiheuttaa stressiä.  Se on raskasta, mutta Brie on vielä nuori ja sellainen pakkaus etten ole valmis ottamaan mitään tyhmän rohkeita riskejä ja hätiköityjä päätöksiä vain siksi mitä toiset tekevät.

Talvi on myös rajoittanut mahdollisuuksia harjoitella säännöllisesti etenkin omalla pihalla.  Lumi ei ole sitä estänyt, mutta jäinen maa kun lämpötila on hyppinyt ylös ja alas joka toinen päivä.  Toisinaan on taas satanut kaatamalla mikä on ollut melkoisen ärsyttävää.

Olen päättänyt tehdä juoksukontaktit A:lle ja koska olen saanut mahdollisuuden harjoitella ja saada arvokkaita neuvoja uuden seuramme taitavalta jäseneltä, uusi vuosi on alkanut hyvin.  Viime keskiviikkona Briellä oli kolmannet juoksukontaktiharjoitukset täyskorkealla A:lla ja olen todella ylpeä "juustotytöstäni".  Brien itseluottamus tekemiseen kasvaa ja sen askeleet osuvat tarkemmin koko ajan.  Meillä on kuitenkin vielä paljon tehtävää ennen kuin saavutamme päämäärän, mutta olemme etenemässä siihen asteittain.  Iso kiitos Tanjalle, joka on opastanut ja kannustanut juoksukontakteissa.  Olen todella kiitollinen avusta!

lauantai 4. maaliskuuta 2017

Some things just hit your heart / Jokin kosketti juuri minua

It's quite funny how we change throughout life.  When I was a child gifts and presents on your birthday or at Christmas were the most important things.  The hard gift boxes were usually the more interesting and exciting ones.  Soft gifts usually meant some kind of garment and never that puppy I had wished for so dearly every year.

It's still very nice to be remembered with gifts at this age but what's more important is to be together and celebrate your birthday or anniversary with the people you love.  So I did last weekend and it was very nice.

Though I didn't expect any presents for my birthday I got really spoiled by my mom and mother-in-law.  Still there were no pups wrapped in gift boxes but lovely gifts which meant a lot to me.  Obviously these givers know me very well and have full control of what I like.  I am touched.

Perfect birthday presents.
Täydelliset syntymäpäivälahjat.

On melko hauskaa miten muutuumme elämämme aikana.  Lapsena lahjat jotka saimme syntymäpäivänä tai jouluna olivat tärkeimmät.  Kovat paketit olivat usein miten kiinnostavimmat ja jännittävimmat.  Pehmeät paketit olivat useimmin vaatteita ja eivät koskaan pentua jota niin hartaasti toivoin joka vuosi. 

Tässä iässä on edelleen mukava saada lahjoja, mutta tärkeämpää on viettää merkkipäivää yhdessä rakkaiden ihmisten kanssa.  Näin tapahtui viime viikonloppuna ja se oli todella mukavaa.

Vaikka en odottanut mitään lahjoja syntymäpäivänä, olin todella hemmoteltu äitini ja anoppini puolelta.  Vieläkään paketteihin ei oltu kääritty pentua, mutta ihania lahjoja jotka merkitsevät minulle paljon.  Selvästikin lahjojen antajat tuntevat minut hyvin ja tietävät varmasti mitä pidän.  Olen otettu.

sunnuntai 26. helmikuuta 2017

Della's recovery / Dellan toipuminen

It's about three weeks since Della had her hysterectomy and I have a sheltie bursting with energy.  Being on a sick leave just sucks if you ask my dog.  Fortunately it's not for Della to decide, because then there had been no life on leash and absolutely no periods of being locked up in a cage during nights.  Regardless of Della's opinions, all my efforts have paid off and we have had no problems or complications.  Anna's work has been precise and neat and again I am amazed by the fine recovery of an animal.

Last week Della was partly back in business again and she was allowed to take her weekly class in obedience.  Della's joy did not know any bounds and we all got to laugh at my little precious crazy one.  Agility is still prohibited for another two or three weeks, because I am not willing to take any unnecessary risks at the moment.  I want Della to heal properly and to get back in shape without any stress.

I am also grateful for having a tolerant and understanding employer who made it possible for me to bring Della with me to the office for a few days too.  Della is such an easy dog to take along, because being apart from the pack Della is really cool and we enjoyed some very nice quality time together.  Della's presence at work was also very appreciated among my colleagues and at the end of the day, I went home with a very satisfied dog with a belly full of treats.  Della knows how to steal hearts.

Della three weeks from surgery.
Della kolme viikkoa leikkauksesta.

Dellan kohdunpoistosta on kulunut noin kolme viikkoa ja minulla on sheltti halkeamaisillaan energiasta.  Sairaslomalla olo on todella syvältä jos kysyy koiraltani.  Onneksi Della ei saanut siitä päättää, muutoin ei olisi ollut elämää taluttimessa eikä ehdottomasti ei olisi joutunut viettämään öitä häkissä.  Dellan mielipiteistä huolimatta, kaikki tekemäni ponnistukset ovat tuottaneet tulosta ja meillä ei ole ollut ongelmia tai komplikaatioita.  Annan työ on ollut tarkkaa ja siistiä ja en taaskaan voi olla hämmästelemättä miten nopeasti eläimet toipuvat.

Viime viikolla Della oli jo osittain takaisin tuohuissa ja se sai osallistua viikottaiseen tottelevaisuuskoulutukseen.  Dellan riemulla ei ollut rajaa ja saimme kaikki nauraa pientä hullua kullan nuppuani.  Agility on vielä pari kolme viikkoa kiellettyä koska en halua ottaa vielä mitään tarpeettomia riskejä.  Tahdon Dellan parantuvan täysin ja pääsevän takaisin kuntoon ilman stressiä.

Olen myös kiitollinen, että minulla on kärsivällinen ja ymmärtäväinen työnantaja joka mahdollisti Dellan pitämisen toimistossa muutaman työpäivän.  Della on niin helppo koira ottaa mukaan, koska olleessaan erossa laumasta se on todella rauhallinen ja nautimme todella mukavista yhteisistä hetkistä.  Myös työkaverit pitivät Dellan työpaikalla olosta ja päivän päätteeksi kotiin mennessä minulla oli tyytyväinen koira vatsa täynnä herkkupaloja.  Della tietää miten hurmataan.